Initial
HOUR : MINUTE : SECOND

Bài học DRIFT cơ bản từ drifter DKVN ( Lê Hoàng ) từ D1VN Team

Video hướng dẫn các bài cơ bản để làm quen với bộ môn Drift.