Initial
HOUR : MINUTE : SECOND

Tester Drift số 8 bởi HLV Lê Hoàng cùng Nissan 350Z